Công thức nấu ăn

Chào mừng đến với madopskrifter.org

Trong nhiều năm, chúng tôi đã thu thập các công thức nấu ăn từ khắp các tạp chí, chương trình truyền hình trên thế giới và những thứ tương tự. Bây giờ đã đến lúc chúng được phân loại và xuất bản.

Mối quan tâm của tôi đối với việc nấu nướng và phân loại các công thức nấu ăn đã có từ thời tiểu học, nơi bài tập về nhà là một trong những môn học duy nhất thực sự có thể khiến tôi tiếp tục. Tôi luôn là một “Kẻ lười biếng” khi nói đến việc học đơn điệu.

Tuy nhiên, khi nói đến thực phẩm và công thức nấu ăn, đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Tôi yêu ẩm thực và thích thử nghiệm các công thức nấu ăn khác nhau.

Một số công thức nấu ăn là do tôi sáng tạo ra, nơi tôi đã thử nghiệm những gì tôi nghĩ món ăn nên có để đặc sắc hơn. Các công thức nấu ăn khác cũ hơn và đã được thử nghiệm kỹ lưỡng. Tôi chỉ viết chúng vào để những người khác có thể học tập thêm khi chưa biết đến.

Có rất nhiều công thức nấu ăn trong kho và trang web ở đây và sẽ còn nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Tại thời điểm viết bài này, tôi có thể đã nhập khoảng 500 công thức nấu ăn – nhưng vẫn còn nhiều công thức nữa.

Nếu bạn có những gớp ý hoặc các công thức nấu ăn mới, xin vui lòng liên hệ với tôi.

Một lần nữa… chào đón bạn đến với chúng tôi.